Całkowita długość rzeki wynosi 172 km. Główne dopływy Pasłęki wraz z powierzchniami ich zlewni. Obszar źródłowy: Pasłęka wypływa z jeziora Pasłęk znajdującego się w pobliżu wsi Gryźliny w gminie Stawiguda, powiat olsztyński, woj. warmińsko - mazurskie. Pasłęka to typowa rzeka...
Rzeka Pisa Warmińska bierze swój początek z jeziora Pisz i uchodzi do jeziora Wadąg. Jest spokojną warmińską rzeką przepływającą przez urokliwe miasto Barczewo. Odcinek o nazwie Pisa bierze swój początek w jeziorze Pisz. Do jeziora tego wpływa duży potok z...
Łyna, lewy dopływ Pregoły, bierze początek w rezerwacie. Rezerwat ten o powierzchni 121,04 ha został utworzony w celu zachowania rzadkiego zjawiska wstecznej erozji źródliskowej rzeki Łyny. Wypływ wód następuje w skarpie na kontakcie nieprzepuszczalnych iłów miocenu z piaskami polodowcowymi, położonymi...
Wypływa jako Kanał Dymerski na południowy wschód od Biskupca, przepływa przez jeziora: Kraksy, Dadaj, Tumiańskie, Pisz, Wadąg. Główny dopływ – Kiermas. Odcinek o nazwie Wadąg bierze swój początek w jeziorze Wadąg, które zbiera wody z kilku cieków wodnych: rzeka Pisa (z...