Browsing: Rzeki

Całkowita długość rzeki wynosi 172 km. Główne dopływy Pasłęki wraz z powierzchniami ich zlewni. Obszar źródłowy: Pasłęka wypływa z jeziora…

Rzeka Pisa Warmińska bierze swój początek z jeziora Pisz i uchodzi do jeziora Wadąg. Jest spokojną warmińską rzeką przepływającą przez…

Łyna, lewy dopływ Pregoły, bierze początek w rezerwacie. Rezerwat ten o powierzchni 121,04 ha został utworzony w celu zachowania rzadkiego…

Wypływa jako Kanał Dymerski na południowy wschód od Biskupca, przepływa przez jeziora: Kraksy, Dadaj, Tumiańskie, Pisz, Wadąg. Główny dopływ –…