Zbiornik linowo-szczupakowy o powierzchni 18,40 ha, położony na północ od Olsztyna w miejscowości Dywity. Maksymalna głębokość jeziora to około 7 metrów, a średnia 3,1 m. Ryby...
Jezioro Pluszne Wielkie – jezioro morenowe położone na Pojezierzu Olsztyńskim wśród Lasów Łańskich. Długość 8750 m, szerokość 1900 m, powierzchnia 908 ha, głębokość maksymalna 52,0 m, średnia 15 m; linia brzegowa o długości 30 000 m tworzy liczne półwyspy...
Jezioro rynnowe o wydłużonym z północy na południe i mocno rozczłonkowanym kształcie, w części północno-zachodniej leży duża zatoka. Wyspy w większości zadrzewione, o łącznej powierzchni ok. 25 ha. Dno faliste o licznych wzniesieniach, piaszczysto - żwirowe, w zatokach muliste. Południowa...
Jezioro Siginek (lub Kopytko, Podkówka, Styginek) - niewielkie jezioro o powierzchni 6,0 ha, położone w Olsztynie na terenie osiedla Redykajny. Jezioro nie posiada żadnych połączeń wodnych. Brzegi zbiornika są wysokie i miejscami stromo nachylone. Prezentuje typ linowo-szczupakowy i na...
Jezioro położone w województwie warmińsko- mazurskim, w powiecie olsztyńskim w gminie Dywity. Jezioro o powierzchni 53 ha i głębokości do 12 m. Otoczone praktycznie z każdej strony lasem. Dno jeziora przeważnie muliste. Dostępność dość trudna. Ciche i malownicze miejsce. Wiosną...
Jezioro Wulpińskie, o powierzchni około 720 ha, położone jest około 10 km na południowy – zachód od Olsztyna przy drodze nr 51 Olsztyn – Olsztynek. Jezioro jest położone wzdłuż osi wschód-zachód i składa się z dwóch bardzo różnych, połączonych przewężeniem...